زندگی در شرایط سخت

زندگی در شرایط سخت
این درخت انجیر كوهی خود را با این شرایط وفق داده و در حال زندگی است00Facebook Twitter
مجید | يكشنبه 18 فروردين 1387 | 12 سال پیش1109 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
واژه کلیدیزندگیشرایطسخت