زیبایی های کویر

زیبایی های کویر
گیاهانی كه با شرایط سخت كویر وفق پیدا كرده و باعث زیبایی این مناطق شده اند00Facebook Google+ Twitter
مجید | سه‌شنبه 20 فروردين 1387 | 11 سال پیش1019 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
واژه کلیدیزیباییهایکویر