دره نجیب

دره نجیب
دره نجیب یکی از مسیرهای صعود به شیرکوه می باشد.10Facebook Google+ Twitter
نجمه | چهارشنبه 21 فروردين 1387 | 11 سال پیش1042 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی
واژه کلیدیدرهنجیب