امامزاده شاه رضا

امامزاده شاه رضا
امامزاده شاه رضا در میان باغی پر از درختان انار كه قدمتی بیش از صدها سال دارند آرام گرفته.نام این مكان روستای است.00Facebook Google+ Twitter
جمال کمالی | شنبه 24 فروردين 1387 | 11 سال پیش1335 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
جمال کمالی جمال کمالی عضویت از يكشنبه 15 مهر 1386
واژه کلیدیامامزادهشاهرضا