امامزاده شاه رضا

امامزاده شاه رضا
امامزاده شاه رضا در میان باغی پر از درختان انار كه قدمتی بیش از صدها سال دارند آرام گرفته.نام این مكان روستای است.00Facebook Twitter
جمال کمالی | شنبه 24 فروردين 1387 | 12 سال پیش1422 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
جمال کمالی جمال کمالی عضویت از يكشنبه 15 مهر 1386
واژه کلیدیامامزادهشاهرضا