آبشار شوی

آبشار شوی
آبشار شوی ( تاریخ عكس 23/1/87) با توجه به خشكسالی امسال عرض آبشار نسبت به سالهای قبل به نصف كاهش یافته است00Facebook Twitter
مجید | يكشنبه 25 فروردين 1387 | 12 سال پیش950 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
واژه کلیدیآبشارشوی