سنگ سماور

سنگ سماور
این سنگ در مسیر صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمان ها قرار دارد. برای صعود به این قله از این مسیر باید آشنایی کامل به قواعد سنگنوردی داشت زیرا که مسیر ریزشی بوده و در طول مسیر پرتگاه های متعددی وجود دارد که برای گذشتن از آن باید به وسیله حمایت طناب عبور کرد.00Facebook Twitter
سید حسین | چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387 | 12 سال پیش1816 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید حسین کریمیعضویت از چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387
آخرین پست ها
واژه کلیدیسنگسماور