انعکاس احساس

انعکاس احساس
انعکاسی در دریاچه پارک ملت تهران10Facebook Twitter
بهروز | شنبه 28 ارديبهشت 1387 | 12 سال پیش892 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
دسته بندیسایرتهران
واژه کلیدیانعکاساحساس