حد عمود

حد عمود
نگاهی عابرگونه به آسمان خراش های تهران. بانک ملت شعبه مرکزی 00Facebook Twitter
بهروز | چهارشنبه 1 خرداد 1387 | 12 سال پیش990 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
واژه کلیدیعمود