معبد هندوها

معبد هندوها
بنای در دست مرمت معبد هندوها در بندرعباس00Facebook Google+ Twitter
بهروز | چهارشنبه 1 خرداد 1387 | 11 سال پیش1079 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
واژه کلیدیمعبدهندوها