مزرعه گندم

مزرعه گندم
مزارع سرسبز پارس آباد مغان10Facebook Google+ Twitter
بهروز | شنبه 4 خرداد 1387 | 11 سال پیش1565 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
واژه کلیدیمزرعهگندم