نقش بر سنگ

نقش بر سنگ
نام تنگه واشی چند سالی است که دیگر غریبه به نظر نمی آید. هر ساله تعداد زیادی از علاقه مندان برای عبور از این تنگه و رودخانه عازم این منطقه می شوند. ولی حضور این نقش برجسته تاریخی در میانه راه عبور از تنگه کمتر مورد توجه قرار می گیرد.10Facebook Twitter
بهروز | سه‌شنبه 7 خرداد 1387 | 11 سال پیش1435 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
واژه کلیدینقشسنگ