دریاچه زریبار

دریاچه زریبار
در یاچه زری بار بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا می باشد که به صورت خود جوش است. این دریاچه در جوار شهرستان زیبای مریوان با متوسط بارندگی 1200 میلی متر در سال قرار دارد و دارای جاذبه های طبیعی بسیاری مب باشد.00Facebook Twitter
Ali fathi | چهارشنبه 8 خرداد 1387 | 11 سال پیش1072 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
علی | چهارشنبه 8 خرداد 1387 | 11 سال پیش00
بسیار عالی است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
Ali fathi عضویت از چهارشنبه 8 خرداد 1387
واژه کلیدیدریاچهزریبار