گنبد جبلیه کرمان

گنبد جبلیه کرمان
گنبد جبلیه كرمان یكی از آثار تاریخی زیبا و از لحاظ معماری بسیار عالی می باشد .00Facebook Google+ Twitter
امین جاودان | شنبه 11 خرداد 1387 | 11 سال پیش727 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
امین جاودان عضویت از شنبه 11 خرداد 1387
واژه کلیدیگنبدجبلیهکرمان