غروب زریوار

غروب زریوار
زریوار، این دریاچه بی نظیر نزدیک مریوان...10Facebook Twitter
بهروز | يكشنبه 16 تير 1387 | 11 سال پیش1736 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
واژه کلیدیغروبزریوار