دریاچه گهر

دریاچه گهر
دریاچه گهر در ارتفاع 2360 متری از سطح در یا قرار دارد با وسعت 85هكتار و حد اكثر عمق 28 متر اب دریاچه شیرین و نسبتا سرد است10Facebook Google+ Twitter
مجید | سه‌شنبه 5 شهريور 1387 | 11 سال پیش1118 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
واژه کلیدیدریاچهگهر