آبشار ایگل

آبشار ایگل
آبشار ایگل00Facebook Twitter
ع بهنام | پنجشنبه 15 اسفند 1387 | 11 سال پیش752 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.
واژه کلیدیآبشارایگل