تکیه معاون الملک - کرمانشاه

تکیه معاون الملک - کرمانشاه
تکیه معاون الملک خصوصا به مدد کاشیهای زیبایش مظهری از پیوند زیبای معماری و کاشی کاری است. بنای تکیه را بسیاری از صاحبنظران کم نظیر و در مواردی بی نظیر دانسته اند. ویژگیهای آن چون غنای تصویری در کاشی کاری، تنوع در رنگهای به کار رفته، تنوع در نوع ساخت کاشی ها به صورت برجسته ، نیمه برجسته و تخت و همچنین گوناگونی در ابعاد کاشی ها، مجموعه بنا را به یکی از بهترین آثار باقیمانده از دوره قاجاریه مبدل ساخته است. گروهی نیز بر این باورند که ارزش معنوی تکیه معاون الملک به واسطه کاشی ها و نقش و نگاره های به کار رفته در آن می باشد. در حالیکه نمی توان معماری زیبا و قابل تحسین آن را نادیده گرفت. این بنا قطعه های گمشده هویت ایرانی را در غالب تصاویر و نگاره هایی به هم گره می زند و به نسلهای حال و آینده می شناساند. بیشترین حجم تصاویر و نگاره های این بنا را واقعه عاشورا و حوادث مرتبط با آن و روایت های مذهبی و داستانهای حماسی و ملی ایرانی تشکیل شده است.00Facebook Twitter
غلامحسین | دوشنبه 17 فروردين 1388 | 11 سال پیش2009 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید