تکیه معاون الملک

تکیه معاون الملک
مجموعه بنا در حدود شش متر از سطح خیابان پائین تر است به طوری كه برای ورود به حسینیه باید از 17 پله بزرگ عبور كرد. در جنب پله های ورودی، سقاخانه كوچكی وجود دارد كه به وسیله كاشی هایی با نقوش حضرت ابوالفضل (ع) تزئین شده است. حضرت ابوالفضل سوار بر اسب، شمشیر به كمر و پرچم در دست دارد. روی پرچم جمله “نصر من ا... و فتحا قریب“ نوشته شده است. جلوی پای سوار نیز تصویر كودك خردسالی دیده می شود. مردم محل، سوار را به حضرت ابوالفضل و تصویر كودك را به حضرت سكینه نسبت می دهند كه از عموی خود عباس طلب آب كرده است. از این رو این مكان را محترم شمرده و در آنجا نذر می كنند، شمع روشن كرده و طلب حاجت می كنند. سراسر نمای مدخل و سردر ورودی بنا نیز با كاشی های نفیس تزئین شده است 00Facebook Twitter
غلامحسین | دوشنبه 17 فروردين 1388 | 11 سال پیش1380 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید