مقبره حیقوق نبی

مقبره حیقوق نبی
تویسرکان - استان همدان حیقوق نبی ازپیامبران یهود است در زمان هخامنشینان به ایران امده است.00Facebook Google+ Twitter
غلامحسین | شنبه 22 فروردين 1388 | 10 سال پیش1329 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید