مقبره حیقوق نبی

مقبره حیقوق نبی
تویسرکان - استان همدان حیقوق نبی ازپیامبران یهود است در زمان هخامنشینان به ایران امده است.00Facebook Twitter
غلامحسین | شنبه 22 فروردين 1388 | 11 سال پیش1404 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید