شکارگاه شاه

شکارگاه شاه
سنگ نگاره تاق بستان -کرمانشاه شاه درحال شکار گراز00Facebook Twitter
غلامحسین | جمعه 28 فروردين 1388 | 11 سال پیش1355 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید