دیار همیشه سبز 2

دیار همیشه سبز 2
این عکس مربوط به جاده رحیم آباد به سمت سفید آب در شهرستان رودسر گیلان است. از من می شنوید اگر گذرتان به رودسر خورد یه سری به این جا بزنید. واقعاً زیباست...00Facebook Twitter
محمد صادق | پنجشنبه 8 مرداد 1388 | 10 سال پیش1233 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!
واژه کلیدیدیارهمیشهسبز