جاده پاوه - مریوان

جاده پاوه - مریوان
جاده بسیار زیبایی که شهر پاوه را به مریوان وصل میکند و از شهر نودشه میگذرد. این جاده چون از ارتفاعات میگذرد نیمی از سال بدلیل بارش سنگین برف مسدود میباشد.00Facebook Google+ Twitter
فرید احمدی | جمعه 9 مرداد 1388 | 10 سال پیش1959 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
فرید احمدی عضویت از جمعه 9 مرداد 1388
واژه کلیدیجادهپاوهمریوان