بر فراز رانکوه

بر فراز رانکوه
شهر رانکوه، این شهر در 5 کیلومتری شهرستان املش و 10 کیلومتری رودسر قرار گرفته است. تصویر بخشی از شهر را از نمای بالا نشان می دهد. آنطرف تر هم دریاچه ی زیبای خزر خود نمایی می کند!00Facebook Twitter
محمد صادق | شنبه 10 مرداد 1388 | 10 سال پیش1262 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!
واژه کلیدیفرازرانکوه