منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
منطقه ییلاقی گلندرود : تار عنكبوتی كه توسط مه موجود در فضا كه بصورت قطرات آب درآمده است، همچون توده ای از مروارید خودنمایی می كند.00Facebook Google+ Twitter
سید مجتبی | يكشنبه 18 مرداد 1388 | 9 سال پیش1140 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید