منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
منطقه ییلاقی گلندرود : روستایی رویایی كه متاسفانه بعلت كمبود وقت نامش را متوجه نشدیم.ولی تصور زندگی درآن برای دوست داران طبیعت و بیزاران از تكنولوژی، بسیار آرمانی وروحبخش است.00Facebook Google+ Twitter
سید مجتبی | يكشنبه 18 مرداد 1388 | 10 سال پیش1583 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید