سنگ نگاره های تیمره (خمین) Prehistoric Rock Art in Khomein (Markazi), Iran

سنگ نگاره های تیمره (خمین) Prehistoric Rock Art in Khomein (Markazi), Iran
سنگ نگاره ها ROCK ARTs محوطه های سنگ نگاره ها در ایران باستان كتاب های سنگی هستند كه نویسندگان وهنرمندان آنها، در دوره های مختلف ، زمانی كه انسان هنوز زبانی برای گویش و خطی برای نوشتن نداشته، بواسطه آنها حرف می زده و شرح زندگی خود و دیگران وحتی محیط اقلیمی خود را تصویركرده است، سنگ نگاره ها، نماد هایی از: زبان ، خط ، آداب ورسوم ، اسطوره ها ، ادبیات و تعیین قلمرو و پیشرفت پلكانی بشریتند .در واقع سنگ نگاره ها، نمادها و نشانه هایی هستند كه از طریق آنها نیاكان ما توانسته اند زندگی كنند و دوام بیاورند. سنگ نگاره ها كهن ترین زبان گویای بشریتند كه در آنها رمز و رازهای بسیارنهفته است، برای درك آنها نیاز به عشق، ایثار وتعمق است ، این همان اكثیری است كه اسرار و حلقه های مفقوده بسیاری را درآینده آشكارخواهد كرد و ...10Facebook Google+ Twitter
محمد ناصر | پنجشنبه 5 شهريور 1388 | 10 سال پیش1577 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | پنجشنبه 5 شهريور 1388 | 10 سال پیش00
مطلب خیلی خوبی و تصویر بسیار زیبایی (از آقای تفرشی) است. مرسی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد ناصر فردعضویت از پنجشنبه 29 مرداد 1388پژوهش بر سنگ نگاره های ایران