فرزند روستا در حال برداشت برنج

فرزند روستا در حال برداشت برنج
جوان روستایی در حال انجام مرحله بعد از درو برنج که برداشت آن است... در گرما و رطوبت گیلان این کار واقعاً خسته کننده است. خستگی در چهره جوان به خوبی نمایان است!00Facebook Twitter
محمد صادق | جمعه 6 شهريور 1388 | 10 سال پیش1334 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!
دسته بندیسایرگیلان