روســتای کنارخیــمه

روســتای کنارخیــمه
این روستا از روستاهای زیبای استان بوشهر و شهر عسلویه است, این روستا در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس قرار دارد كه با دریای زیبایش طعم خواصی به این فرودگاه و شهر عسلویه داده است,00Facebook Twitter
pesarjonobi | پنجشنبه 26 شهريور 1388 | 10 سال پیش1889 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید