منطقه ی سفید آب رحیم آباد

منطقه ی سفید آب رحیم آباد
روستایی زیبا در منطقه ی سفید آب رحیم آباد كه با مزارع پلكانی منظره ای چشم نواز را برای گردشگران ایجاد كرده است...00Facebook Twitter
محمد صادق | شنبه 18 مهر 1388 | 10 سال پیش1789 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!