ناق زرده - دورو به چمن

ناق زرده - دورو به چمن
این كوهستان كه ادامه رشته كوه های ایران مركزی است در جنوب شرقی اردستان و سرچشمه رودخانه فصلی كرداس است و در جنوب دهستان گنیان قرار گرفته است 00Facebook Twitter
barzin | شنبه 18 مهر 1388 | 10 سال پیش1258 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
barzin عضویت از شنبه 18 مهر 1388
واژه کلیدیناقزردهدوروچمن