دره و رود خرسان

دره و رود خرسان
بعد از شهرستان لردگان اگر به سمت پشت كوه بختیاری و آبشار آتشگاه حركت كنید وقتی به رودخانه خرسان برسید در محلی كه رودخانه پیچ میخورد این دره زیبا را میبینید كه اگر آن را دامه بدهید مناظر زیبایی پیش روی شماست 00Facebook Twitter
barzin | شنبه 18 مهر 1388 | 10 سال پیش1452 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
barzin عضویت از شنبه 18 مهر 1388
واژه کلیدیدرهرودخرسان