هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران

هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران
هنرهای صخره ای (Rock Art) اسناد دست اولی هستند كه پژوهشگران را با "ترجمان" فرهنگ ها در اقلیم ها و زمان های مختلف آشنا می‌‌کنند و سخن گفتن آنها با تصاویر و نشانه‌هایی است كه اغلب در همه ی زمان ها و مكان ها برای همه ملل جهان یكسان بوده است.00Facebook Twitter
محمد | جمعه 20 آذر 1388 | 10 سال پیش1086 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید