کردان

کردان
کردان روستائی با پیشینه ی تاریخی غنی دارای مکانهای تاریخی زیبا و دیدنی وتفرجگاههای تابستانی سرسبز و روح افزاواقع در کیلومتر 55 اتوبان کرج-قزوین می باشد. برای آشنائی بیشتر با این نگین سز البرز به وبلاگ (کردان سبز){WWW.KORDANESABZ.BLOGFA.COM} مراجعه کنید00Facebook Twitter
لیلا | جمعه 18 دی 1388 | 10 سال پیش1104 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
لیلا الماسیعضویت از جمعه 18 دی 1388
واژه کلیدیکردان