آغاز سبز

آغاز سبز
فصلی نو خواهد آمد و بهاری سبز،میوه حشکیده بر شاخه ها تو را غمگین نکند که از هر شاخه صدها جوانه خواهد رست.00Facebook Twitter
نجمه | دوشنبه 17 اسفند 1388 | 10 سال پیش867 بازدید4.5 بر اساس 2 رای
تقی | دوشنبه 17 اسفند 1388 | 10 سال پیش00
درود بی کران بر شما در مسیر حرکت هر کاروانی به خصوص در روستاها همیشه سگهایی هستند که پارس می کنند یا پاچه می گیرند. من هیچ گاه در جایی ندیده ام و نشنیده ام که به خاطر پارس کردن چند سگی که فطرتا کارش پارس کردن است کاروانی مسیرو مقصد خود را تغییر دهد یا گم کند. کاروان مسیر خود را طی خواهد کرد. این کاروان و یا هر کاروانی که مورد نظر الهی باشد دیر یا زود به مقصد خواهد رسید. خداوند هنوز هم هست. وجودش را باور نماییم. من از کسی نیستم و برکسی هم نیستم!! ارادتمند شما قاسمی از روستای خان آباد www.khanabadd.com www.khanabad.ir
نجمه | دوشنبه 17 اسفند 1388 | 10 سال پیش00
متشکرم موفق باشید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی
واژه کلیدیآغازسبز