تپه تاریخی دینور نخستین زیستگاه بشر در خاورمیانه

تپه تاریخی دینور نخستین زیستگاه بشر در خاورمیانه
تپه تاریخی و باستانی شیخ آباد منطقه دینور شهرستان صحنه به عنوان نخستین زیستگاه بشر دوره نوسنگی در خاورمیانه شناخته شد. سال گذشته سازمان میراث فرهنگی با همکاری باستان شناسانی از انگلستان به سرپرستی پروفسور راجرس متیوس کاوشهایی را در این منطقه انجام داد و نمونه هایی از دیوارهای چینه ای، اشیای گلی و زغال کشف شده و استخوانهای زینت داده شده را برای آزمایش کربن چهارده به دانشگاه آکسفورد ارسال شدکه پس از آزمایش به این نتیجه دست یافتند که تپه تاریخی دینور کرمانشاه نخستین زیستگاه بشر در خاورمیانه است. در کاوش این تپه، تاریخ آن به قدمت 11 هزار و 800 سال حاصل شد که قدیمی تر از مجموعه گنج دره هرسین با قدمت 10 هزار سال است که از قدمت کهن منطقه کرمانشاه و دنیور حکایت دارد. یافته های این تپه شامل فضای معماری یک باب خانه مسکونی و بافت آن، فضای معماری معبدی مقدس که با چهار شاخ بزکوهی و قوچ تزیین شده، مجسمه گلی مربوط به یک الهه ونوس، استخوانهای تزئین شده و ابزار استخوانی و سنگی است که هر یک از آنها گواهی بر قدمت و تمدن کهن منطقه است. در زمان کاوشهای این تپه موضوع گیاه باستان شناسی و استخوان شناسی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج مهمی حاصل شد، به گونه ای که 55 نوع دانه گیاهی از جمله جو وحشی و عدس و استخوان حیوانات وحشی مانند قوچ، بز کوهی و نوعی ماهی شناسایی شد. با این کاوشهای مهم این فرضیه اثبات شد که منطقه دینور به عنوان نخستین زیستگاه بشر در کل خاورمیانه بوده و گسترش تمدن خاورمیانه از این منطقه آغاز شده است 00Facebook Twitter
هوشنگ | دوشنبه 9 فروردين 1389 | 10 سال پیش2538 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید