مجموعه تاریخی، تفریحی بیستون

مجموعه تاریخی، تفریحی بیستون
مجموعه تاریخی، تفریحی بیستون از آثار باستانی ایران واقع در حدود بیست و هفت کیلومتری شهر کرمانشاه در غرب ایران است. که به عنوان بزرگ‌ترین سنگ‌نوشته تاریخ و تمدن بشر در سی‌امین اجلاس كمیته میراث جهانی یونسكو مطرح و به اتفاق آرا به ثبت جهانی رسید. طولانی‌ترین كتیبه حجاری شده جهان و رمزگشایی خط میخی جهان با استفاده از این كتیبه، محوطه تاریخی بیستون را در جهان بی‌نظیر كرده است. محدوده بیستون با یك هزار و ۶۵۰ هكتار وسعت و حریم ۳۶ هزار هكتاری دارای ارزش‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی متنوع و فراوانی است كه هر یك به تنهایی در فهرست میراث جهانی می‌توانند ثبت شوند، اما آنچه بیستون را در جهان معرفی می كند، كتیبه بزرگ داریوش است كه به ۵۲۰ سال پیش از میلاد برمی‌گردد. آثاری كه در پرونده بیستون برای ثبت در فهرست میراث جهانی معرفی شدند شامل كتیبه بیستون، مجسمه هركول، دیواره فرهادتراش، بنای ساسانی، كاروانسرای ایلخانی، كاروانسرای بیستون، نقش برجسته بلاش، محوطه تاریخی پارت و سراب بیستون است كه به عنوان عرصه تاریخی با مركزیت كتیبه بیستون پیشنهاد شده بود. بر اساس مستندات موجود در حال حاضر حداقل 28 اثر ثبت شده در محدوده بیستون قرار دارد و كاوش‌های باستان شناسی این محدوده، سابقه سكونت دشت بیستون را 70 هزار سال تخمین زده كه در این دوره، زندگی به صورت متوالی جریان داشته است. نکته‌های اصلی کتیبه بیستون از این قرار است : معرفی داریوش از زبان خود او دودمان هخامنشی چگونگی اعاده پادشاهی به هخامنشیان شیوه حکومت داریوش مرگ کمبوجیه طغیان گئوماتا و کشته شدن او در پاییز ۵۲۲ ق م شورش و طغیان در بسیاری از سرزمینها و سرکوبی آنها و اعاده نواحی بسیاری که از فرمانبرداری سر باز زده بودند پیروزیهایی که در نوزده نبرد نصیب داریوش شده‌است و از جمله پیروزی مهم و دشوار بر سکاها چگونگی استقرار آرامش و امنیت در امپراتوری پهناور رد ادعاهای یاغیان ضدحکومت هشدار نسبت به دروغگویی دفاع از راستی و راستگویی دعای نیک در حق کشور و مردم سپاسگزاری داریوش از یاریهای اهورامزدا در غلبه بر معارضان و بازگشتن صلح اندرز به شاهان آینده و کسانی که کتیبه بیستون را می‌خوانند نام کسانی که در غلبه بر گئوماتا از داریوش پشتیبانی کردند و اشاره به انتشار متن کتیبه در سراسر قلمرو هخامنشی به خط میخی و سه زبان پارسی باستان، بابلی و ٔعیلامی . 10Facebook Twitter
هوشنگ | يكشنبه 15 فروردين 1389 | 10 سال پیش2654 بازدید5.0 بر اساس 2 رای
نمای ایران | يكشنبه 15 فروردين 1389 | 10 سال پیش00
با تشکر از مطالب خوب شما، لطفا اگر مطلب و عکس توسط شما تهیه نشده است. منبع آنرا ذکر بفرمایید.
هادی | يكشنبه 15 فروردين 1389 | 10 سال پیش00
مطالب بسیار خوب ومفیدی را بیان فرمودید امیدواریم كه دوباره ایرانی آبادوبدور از دروغ وریاح را شاهد باشیم خسته نباشید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید