قدیمی ترین نقشه خلیج همیشه فارس

قدیمی ترین نقشه خلیج همیشه فارس
قدیمی‌ترین نقشه جهان و متعلق به 2هزار و 600سال پیش است. کتیبه به زبان بابلی است و به خط میخی بابلی نوشته شده. 2خط موازی عمودی که از سوراخ وسط کتیبه می‌گذرد، رود فرات است و دایره بزرگی که فرات به آن وصل شده، خلیج فارس است که به آب‌های آزاد می‌پیوندد00Facebook Twitter
هادی | دوشنبه 13 ارديبهشت 1389 | 10 سال پیش2318 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت