اجساد یافت شده در شهر شاد یاخ

اجساد یافت شده در شهر شاد یاخ
این تصویر مربوط به یك مرد وفرزند وی میباشد كه هنگام زلزله در حین فرار زیر آوار مانده و مدفون شدند00Facebook Twitter
هادی | سه‌شنبه 14 ارديبهشت 1389 | 10 سال پیش900 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت