مجسمه شاهپور

مجسمه شاهپور
مجسمه شاهپور اول در غاری به همین نام واقع در تنگه چوگان در كوه های روستای چوگان قرار دارد عكس از هادی كرایی10Facebook Twitter
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389 | 9 سال پیش1374 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
واژه کلیدیمجسمهشاهپور