پرسپولیس

پرسپولیس
نقش شیر وگاو درتخت جمشید به معنی آغاز سال نو میباشد عكس از هادی كرایی00Facebook Twitter
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389 | 10 سال پیش1207 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
واژه کلیدیپرسپولیس