قدمگاه

قدمگاه
قدمگاه عباس علی ازجمله اثارباستانی روستای شهری كهنه میباشد كه بومیان این روستا اعتقاد خاصی به آن دارند هرچند تاكنون هویت اصلی این قدمگاه یا شاید آرامگاه مشخص نشده ولی تابحال چندین با مورد كندكاری افراد سودجو وناشناس قرارگرفته است عكس از هادی كرایی00Facebook Google+ Twitter
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389 | 9 سال پیش1028 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
واژه کلیدیقدمگاه