بیشابور

بیشابور
راهروی ورود به تالار اصلی شاهپور ساسانی عكس از هادی كرایی00Facebook Twitter
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389 | 10 سال پیش903 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
واژه کلیدیبیشابور