امامزاده عباس

امامزاده عباس
با توجه به کتیبه های موجود ظاهراً در زمان حکومت سیّد امیر بن شرف الدین حسینی در پنج شنبه اول ماه مبارک رمضان سال 827 ه.ق قبر امامزاده عباس(ع) آشکارگردیده و سیّد امیرمرعشی که پسر سیّد شرف الدین پسر میرقوام الدین مرعشی است از سادات ذی نفوذ شهر ساری بود و پس از فوت پدر میرقوام الدین سهم الارث فراوانی به شرف الدین رسید و او نیز به فرزند ارشد خود سیّد امیرمنتقل کرد و پس از آشکار شدن قبر امامزاده عبّاس(ع) خبر به او رسید و او این واقعه را مرقوم نموده است « ظهور و بروز قبرمبارک امامزاده معصوم عبّاس بن موسی کاظم علیه السلام در شب پنجشنبه بیست ویکم ماه مبارک رمضان سنه سبع و عشرین و ثمانمائه و اجازه فرمودن سیّد امیر بن سیّد شرف الدین حسین در شب مذکور به ظهور خود عَلم ...» و بر روی این چهار قبر یک صندوق چوبی توسط سید مرتضی بهرام نجار درسال 897 ه. ق قرار گرفته که بر حاشیه آن آیاتی از کلام ا... مجید حک شده ودر بدنه شمالی آن عبارت زیرحک شده است :« بسم الله الرّحمن الرّحیم هذالمشهدالمقدس الحضرات الكرام امامزادگان بحق عبّاس بن عبدالله بن موسی الكاظم و محمدو حسن و زید عمل الصندوق بسعی و اهتمام سیّد مرتضی بن سیّد علی بن سیّد شمس الدین بن سیّد عبدالصمد بن سیّد شمس الدین بهرام نجار تحریرا فی التاریخ ماه جمادی الاخر سنه سبع و تسعین و ثمانمائه » همچنین با توجه به ابیاتی که بر روی درب ورودی بقعه نوشته شده است حبـذا کاخی کـه مـردم بهر فـیـض بر درش روح اـلقــــدس آیـد فـرو مـرقـد شـهـزاده عـبـاس شــهـیـد فـقـد کاظـم آن شـــــــه بــا آبـرو در زمـان شـاه روز افـزون لـقـــب حـضـرت آقــا محــمّـد دان کــه او خسرو دین پـرور است وعــدل گـر سروری گردون شکوه وعـدل جـــــو برحـفاظـش ساخت عـالی گـنبـدی مسـجد و حـوض و عـمـارت نـکــــو دیـن پناه آقـا حسـین کهـف الانام تا ابـد ایـن نـام نـیکـــو مــانـد ازاو بهر تاریخـش بـپـرسیـــدم زعـقل گـفـت بـادا رحـمـت یـــزدان بـراو بنظر اینگونه میرسد درسال 937 ه.ق یعنی چهل سال پس از استقرار صندوق امامزاده در زمان آقا محمد ملقب به روز افزون که خاندانی بودند در دستگاه حکومت مرعشیان خدمت میکردند شخصی بنام آقا حسین کهف الانام این گنبد آجری را ساخته و در کنار آن مسجد و حوض و عمارت هم ساخته بود که اکنون از مسجد و حوض و عمارت اثری نیست . آقا محمد روز افزون پس از برداشتن تمام موانع و از بین بردن حکومت ضعیف شده مرعشیان به تمام مازندران در سال 934 ه.ق دست یافت و حاکم مطلق تبرستان شد و در سال 937 ه.ق بقعه امامزاده عبّاس را بنا کرد که نسبت به مزارات شبیه خود که حدود 9 بنا در ساری و اطراف است از همه با شکوه تر و بلندتر است 00Facebook Twitter
سید مجتبی | چهارشنبه 16 تير 1389 | 9 سال پیش786 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید مجتبی حسینیعضویت از چهارشنبه 16 تير 1389emam zadh abbas sari az miras arzeshmand va tarikhi sari ast
واژه کلیدیامامزادهعباس