گرمابه چناسك

گرمابه چناسك
گرمابه چناسك كه قدمتش به دوره قاجاریه می رسه و جزء آثار ثبت شده ملی قرار گرفته شده است.00Facebook Google+ Twitter
عباس رضائی | يكشنبه 20 تير 1389 | 9 سال پیش1098 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عباس رضائی عضویت از چهارشنبه 12 خرداد 1389
واژه کلیدیگرمابهچناسك