قلعه باغ - رامسر

قلعه باغ - رامسر
این قلعه باغ در شرق کتالم رامسر و در میان باغ مرکبات بصورت مستطیل شکل در ابعادی به طول 140 متر و به عرض 90 متر که دورتادور آن ختدقی به عمق حدود 6 متر حفر گردیده و از خاک کنده شده خندق بعنوان باروی قلعه استفاده گشته است.00Facebook Twitter
بابک | پنجشنبه 28 مرداد 1389 | 9 سال پیش1291 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید