هنر صخره ای ماقبل تاریخی ایران (سواره)

هنر صخره ای ماقبل تاریخی ایران (سواره)
یك نمونه از هنر صخره ای كهن (هزاره ی سوم ق.م.) كه هنرمند با تكنیك هنری قوی، به بهترین صورت ممكن حس درونی خودش را برسنگ سخت انتقال داده و از هزاران سال پیش تاكنون با تاریخ و بشریت گفته است. محل : تیمره (كوه های اطراف خمین) عكاس: محمد ناصری فرد تاریخ: زمستان 8800Facebook Twitter
محمد | يكشنبه 28 شهريور 1389 | 9 سال پیش1182 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید