معرفی قنات شاه نشین مزرعه

معرفی قنات شاه نشین مزرعه
قنات شاه نشین با طبیعتی بکر در روستای ساکی علیا00Facebook Google+ Twitter
عبدالله امیدی | شنبه 22 آبان 1389 | 9 سال پیش1442 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید