آب انبار کاروان سرا دوره صفوی

آب انبار کاروان سرا دوره صفوی
این آب انبار به همراه کاروانسرا ، حمام و بازار ، یک مجموعه فرهنگی را تشکیل می دهند . عناصر معماری بنا شامل سر در ورودی ، پلکان ، پاشیر و مخزن است . سر در ورودی دارای طاق جناغی و تزئینات رسمی بندی است . پوشش پلکان به شیوه آهنگ اجرا شده و پس از آن فضای پا شیر و مخزن قرار دارد . این بنا مربوط به دوره صفویه است و عمده ترین مصالح مورد استفاده در آن آجر ، ملات گچ و ساروج می باشد .00Facebook Twitter
حسن | دوشنبه 8 فروردين 1390 | 9 سال پیش15420 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حسن  صفریحسن صفریعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389