قلعه طبرک

قلعه طبرک
. این بارو و حصار شهر آثار بر جای مانده از دوران خلفای عباسی و مهم ‌ترین آثار اسلامی ری است که شامل یک رشته دیوار های خشتی و سنگی است . داخل حصار بقایی به نام قلعه طبرک وجود داشت که به دستور طغرل سلجوقی منهدم شد . در بالای کوه نقشی از بهرام گور بود که بعدها در دوران قاجاریه صورت فتح ‌علی ‌شاه را به جای آن تراشیدند . این قلعه در حال حاضر تخریب شده و امروز ، به دلیل وجود برج نقاره‌خانه بر فراز آن ، به کوه نقاره‌ خانه معروف است 00Facebook Twitter
زهرا رشیدی | چهارشنبه 26 مرداد 1390 | 8 سال پیش1542 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید