مسجد جامع بجستان

مسجد جامع بجستان
مهمترین اثری که از قرن نهم هجری در شهرستان بجستان باقی مانده مسجد جامع بجستان است که در زمان شاهرخ تیموری به همت «محمدبن فخرالدین بن سیف الدین بن مقدم بجستانی» بنا شده و تاریخ اتمام آن بر اساس کتیبـه موجود در مسجد سال 828 هجری می باشد . این مسجد که در کوچه طاهری قرار دارد در حال حاضر دارای دو ایوان بر دو سوی صحن مربع شکل آن می باشد و بر انتهای ایوان قبلی محرابی مقرنس کاری تعبیه شده و در سمت مغرب مسجد شبستانی است که سقف آن بر فراز ستون هایی استوار شده است. بر اساس کتیبه ای در ایوان شمالی در سال 1024 ه.ق این مسجد در زمان شاه عباس کبیر توسط حاج ناصرالدین محمدابن احمد مرمت شده است.این مسجد در حال حاضر از سوی معاونت میراث فرهنگی در حال بازسازی و مرمت است00Facebook Google+ Twitter
مهدی | سه‌شنبه 15 شهريور 1390 | 8 سال پیش1347 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهدی  ذوالفقاریمهدی ذوالفقاریعضویت از يكشنبه 9 مرداد 1390مسئول میراث فرهنگی بجستان
واژه کلیدیمسجدجامعبجستان